Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

Το καλοκαίρι

 "Φυσικά η πέτρα δεν καταστρέφεται. Απλά και μόνο της αλλάζουν θέση. Πάντως, θα διαρκέσει περισσότερο από τους ανθρώπους που τη χρησιμοποιούν. Προς το παρόν, βοηθά τη θέλησή τους για δράση. Σίγουρα όμως κι αυτό ακόμα είναι ανώφελο. Βέβαια, η αλλαγή θέσης των πραγμάτων είναι δουλειά των ανθρώπων: Πρέπει να διαλέξουν αν θα κάνουν αυτό ή τίποτα"

Αλμπέρ Καμύ (1954)